SECUREVIEW

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi


İktisat bilimi kişilerin, kurumların ve toplumların, sahip oldukları kaynakları çeşitli ihtiyaçlar arasında nasıl paylaştıracaklarına çözümler üretir; bireylerin bu kapsamda gerçekleştirdiği davranışları fayda ve maliyet çerçevesinde inceler. ekonomi politikalarının tasarımı ve sonuçları, enflasyon, uluslararası ekonomik ilişkiler, krizler, rekabet ortamıyla ilgili düzenlemeler, piyasa mekanizmaları, iktisadi büyüme ve verimli üretim yöntemleri, bu bilimin başlıca araştırma alanlarıdır.

İktisat Bölümü, öğrencilerine Türkiye ve dünya ekonomisini yorumlayabilecekleri, nicel araştırmalar yapabilecekleri bir altyapı kazandırmaktadır. Bölümün eğitim programı temel ekonomi kuramı, ekonomilerin işleyişi ve iktisadın alt dalları etrafında biçimlenir.Bu program; finans piyasaları, kamu maliyesi, çevre ekonomisi, oyun kuramı, rekabet ekonomisi, endüstriyel ve uluslararası iktisat gibi güncel konularla desteklenmektedir.

Öğrenciler ilk iki yılın derslerinde kuvvetli bir iktisat temeli elde ederler.İktisadi verileri yazılımlarla analiz ettikleri bilimsel proje ve uygulamalarla ile bilgi düzeylerini ilerletirler.Lisans programı, üçüncü yıldan itibaren öğrencilerin uzmanlaşma amaçlı alan seçimleriyle yeni bir yön kazanır.Makroiktisat, mikroiktisat, yönetimsel iktisat, bu üç alanın birlikte işlendiği genel iktisat ve lisansüstü çalışmalara yoğunlaşan akademik iktisat başlıkları, öğrencilerin uzmanlaşma alternatifleridir.

Fakültenin diğer odaklanacağı alanlar ise, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün lisans programı Türk siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, sosyokültürel çalışmalar ve kamu yönetimi gibi konuları kapsamaktadır. Uluslararası ilişkiler;küresel ve bölgesel düzeydeki politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, devletlerin, örgütlerin ve diğer güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, uluslararası anlaşmazlık ve işbirliklerini araştıran bir bilim dalıdır.


Bölümler

• İşletme(Türkçe - İngilizce)

• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Türkçe-İngilizce)

• Turizm ve Otel İşletmeciliği(Türkçe-İngilizce)

• Psikoloji Fakültesi (Türkçe - İngilizce)


Eğitim Bilimleri Fakültesi


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans programının temel amacı; bireylerin akademik, kariyer, kişisel ve sosyal gelişimlerini olumlu yönde etkilemek amacıyla eğitim kurumları başta olmak üzere, psikolojik danışma ve destek hizmetleri sunan birimlerde çalışacak psikolojik danışma profesyonellerini yetiştirmektir. Bu temel amaca ek olarak, RPD lisans programı mezunlarının alan uygulamalarına ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar sağlayabilen, alanında liderlik yapabilen, yansıtıcı ve eleştirel bir düşünce yapısına sahip kaliteli birer psikolojik danışman olmaları hedeflenmektedir.


Bölümler

• PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) (Türkçe - İngilizce)


Hukuk Fakültesi


Hukuk eğitimi, yüzyıllara varan gelenekleri olan bir eğitim dalıdır. Fakat, küreselleşme olgusu, ulus devlet ve ulusal hukuk anlayışı üzerinde her konuda büyük bir etki yarattığı kadar, hukuk eğitiminin tasarımını da yeniden gözden geçirmeyi gerektirmiştir. Bu bağlamda, örneğin her hukuki sorunun uluslararası bir cephesi olabileceği gibi, bir ülkede doğup diğer ülkelere uzanan ve onların hukuk düzenlerini etkileyebilecek nitelikte hukuki sorunlarla karşılaşılması da mümkündür. Bir hukuk eğitiminin hedefi elbette öncelikle ulusal hukukun ve buna ilişkin uygulamanın öğretilmesidir. Fakat ulusal hukukun, etkileşim içinde bulunduğu uluslararası hukuk ilişkilerinin esaslı olarak incelenmesi de bu kapsama dahil edilmek zorundadır.


Bölümler

• Hukuk Fakültesi (Türkçe - İngilizce)


Sağlık Bilimleri Fakültesi


Son yıllarda sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon büyük önem kazanmıştır. Sağlık hizmetlerinde kalite, nitelikli sağlık ekibiyle mümkündür. Sağlık hizmeti alıcısının sağlık kurumuna girdiği andan itibaren, hizmet alımının son noktasına kadar devam eden süreçte, tüm sağlık ekibinin bir parçası olan “teknik eleman”, verilen hizmet kalitesinin en önemli ayağını oluşturmaktadır.

Ortaöğretimden sonra sağlık alanında iki yıl ön lisans eğitimi ile çağımızın en büyük ihtiyaçlarından olan nitelikli insan gücünü yetiştiren kurumumuzda öğrencilerimiz “Sağlık Teknikeri” unvanı ile mezun olmaktadırlar. Yüksekokulumuz; Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmetler programlarında eğitim vermektedir. Bunun yanı sıra; yüksekokulumuz bünyesinde Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarının ikinci öğretimleri de bulunmaktadır.

Açılan bölümler, sağlık hizmetlerinde en popüler, gereksinimi en yüksek, yüksek nitelikli insan yetiştirecek bölümler olarak tasarlandı. Bu amaçların başında, öğrencilerin eğitimlerinde genellikle başarılması zor olan teorik ve pratik uygulamaların birlikte gerçekleştirilmesi gelmektedir. Öğrencilerimiz, bilginin kaynağını öğrendikten sonra uygulama becerisini kazanacaklardır. Hedefimiz uluslararası düzeyde yarışacak mesleki beceriyi edindirmek olacaktır. İkinci önemli hedefimiz yine en yüksek bilgiye ulaşmak ve bunu pratiğe geçirebilmektir. Bu amaçlara ulaşmanın yolu, uluslararası düzeyde isim yapmış hocalarımızın öğrencilerle olan yakın iletişimlerinden geçmektedir.


Bölümler

• Hemşirelik (Türkçe - İngilizce)

• Beslenme ve Diyetetik (Türkçe - İngilizce)


;