Neden KBU

Neden Kıbrıs Batı Üniversitesi

 • Öğrenme ve İnovasyon Yetkinlikleri; Yaratıcılık, analitik düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği.• Yaşam ve Kariyer yetkinlikleri; Esneklik, uyum sağlayabilirlik, inisiyatif alma ve öz yönlendirme. • İş dünyası ve öğrenciler, gerçek yaşama daha yakın bir eğitim istiyor.
 • Küresel dünyada uluslar arası deneyinin önem kazanması ve öğrenci mobilitesinin artacak olması, üniversiteleri yurtdışı kurum kuruluş ve diğer üniversiteler ile çok yoğun karşılıklı kazan-kazan ilkesine bağlı olacak yeni ilişkiler oluşturmasını gerekli kılmaktadır.
 • Dünya genelinde işsizlik çok kritik boyutlara ulaşmış durumda.(yaklaşık 3 milyar kişi çalışmak istiyor, ancak sadece 1.2 milyar kişi çalışabiliyor.• Üniversiteler araştırma projelerinin yanında girişimciler de yetiştirmeyi hedeflenmelidir.

  Bireyselleştirilmiş Eğitim

  • Çiftdal, yandal, değişim, çift diploma ve çok sayıda seçmeli derslerden oluşan havuz programlardan öğrencini seçeceği temel alanı kişisel yetkinliği ve yeteneği ile bütünleştirip geliştirecek eğitimler tasarlanmalıdır.

  Yapay Zeka ve Uzaktan Eğitim

  • Geçmişte iyi öğretmenler iyi eğitim ile eş değerdi. Oysa günümüzde yapay zeka ile eğitim bazı alanlarda daha başarılı sonuçlar verebilmektedir.

 •  Çok kayıtlı açık on-line dersler giderek yaygınlaşıyor. Bir çok üniversite on-line ve off-line sistemlerin konuya ve derse göre farklı oranlarda harmanlandığı hibrid modelleri tercih etmeye başladı. Eğitim modelinde dersleri bilişsel yükün daha hafif olduğu kısmı dersten önce, off-line sistemle, daha ağır olan kısımları ise derse kaydırarak hocaların rolünü bir ders anlatıcısından çok bir moderatöre bir mentöre çevirmektedir.
 • Gelecekte, daha fazla on-line eğitim, daha fazla ters yüz eğitim, daha fazla hibrid ders ve daha fazla ortak ders göreceğiz.

  Programların Bölünebilir ve Taşınabilir Olması

  • Tipik bir lisans programında, aynı üniversiteden 240 krediden oluşur. Oysa gelecekte, öğrenci ilk yılı A üniversitesinde, ikinci yılın ilk dönemini B üniversitesinde, ikinci dönemini Avrupada C üniversitesindeki bir değişim programında tamamlayabilir. Üçüncü yılın ikinci döneminden itibaren Çin’deki D üniversitesinde, dördüncü yılını Kanada da ya da Dubai’deki kampuslarında okuyarak mezun olabilir. Beşinci yılın Newyork’da yüksek lisans yapabilir. (Beş üniversite 3 kıta ve 7 kampusta eğitimini tamamlayabilir)

 • Kurumlar günümüzde ve gelecekte gözleri kapalı “üniversite mezunu” aramak yerine yetkinlik ve beceri bazlı işe alımlar yapacaklar.• Örneğin Iphone uygulaması ya da Android uygulaması geliştirmek istiyen bir şirketin “bilgisayar mühendisi” araması onun sorununu çözemeyecektir
 • Şu anda katı bir akademik takvim uygulanmaktadır. Eylülde başlayan eğitim 14 hafta olarak tasarlanır, her program 8 dönem sürer. Gelecekte dersleri kişi kendi zaman planına göre istediği zaman (dönem gün ve saat) alabilecek ve istediği zaman sınavına girebilecektir.
 • • Her kes kendi takvimi ile ister daha uzun bir zaman diminde ister 3 yada 2.5 yılda lisans diplomasını alabilecektir.
 • Zamanın Akışkanlaştığı Bir Eğitim Modeli
 • • Kendisini farklılaştıran üniversite öğrencisi dünyayı da farklılaştırır.
 • • Rozet ve sertifika veren kurumların sayısının artacağı, eğitimin küçük paketlere bölünmesi gerekiyor.
 • Diplomaların Yerine Sertifika ve Rozetlerin Önem Kazanması
 • • Üniversite ve programlar arasındaki geçişkenlik ve uyum gelecekteki en ideal eğitim modellerinin de oluşmasını ve gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkelerdeki makasın daralmasını sağlayacaktır.
 • • Yüksek kalitedeki video yayınları ve gelecekte eğitimde daha etkin kullanılması beklenen hologramlar, üniversitelerdeki eğitime yeni boyutlar katacaktır.
 • Hibrid ve Yeni Ders Modelleri
 • • Open learning programları ile bir dersin eğitimi için 25 den farklı öğretme yöntemi eliştirilmiş, her öğrenci için en etkili yöntemin belirlenmesi yapay zeka ile ararlaştırılmaktadır.
 • • Gelecekte bu alternatif programların nitelik ve nicelikleri Z Kuşağının talepleri doğrultusunda daha da artacaktır.
 • • Gelişmekte olan ülkelerde her yıl yeni istihdam olanaklarının yaratılması gerekiyor. Örneğin ülkemiz için her yıl 750 bin yeni iş fırsatının yaratılması gerekiyor. Bunun başarmanın tek yolu ise katma değeri yüksek tekno-girişimler yaratmaktır.
 • Girişimci Yetiştirme Odaklı Eğitim
 • • Değişim programları, iki üç ortaklı programlar, çift dal, yandal ortak programları.
 • Uluslararasılaştırılmış Eğitim
 • • Üniversitelerde staj ve projelere daha fazla vurgu yapılmasını, çalışma yaşamı ile eğitimi harmanlayan co – op programlarının sayılarının arttırılması gerekiyor.
 • Gerçek Yaşama ve Sektöre Odaklı Bir Eğitim
 • • Sosyal ve Kültüre Yetkinlikler; üretkenlik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk
 • • Bilgi Medya ve Teknoloji Yetkinlikleri; Bilgi okur yazarlığı, medya okuryazarlığı, bilişim ve iletişim teknolojileri okur yazarlığı.
 • İçerik Yerine Yetkinliklere Vurgu Yapan Eğitim