İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İktisat bilimi kişilerin, kurumların ve toplumların, sahip oldukları kaynakları çeşitli ihtiyaçlar arasında nasıl paylaştıracaklarına çözümler üretir; bireylerin bu kapsamda gerçekleştirdiği davranışları fayda ve maliyet çerçevesinde inceler. ekonomi politikalarının tasarımı ve sonuçları, enflasyon, uluslararası ekonomik ilişkiler, krizler, rekabet ortamıyla ilgili düzenlemeler, piyasa mekanizmaları, iktisadi büyüme ve verimli üretim yöntemleri, bu bilimin başlıca araştırma alanlarıdır.

İktisat Bölümü, öğrencilerine Türkiye ve dünya ekonomisini yorumlayabilecekleri, nicel araştırmalar yapabilecekleri bir altyapı kazandırmaktadır. Bölümün eğitim programı temel ekonomi kuramı, ekonomilerin işleyişi ve iktisadın alt dalları etrafında biçimlenir.Bu program; finans piyasaları, kamu maliyesi, çevre ekonomisi, oyun kuramı, rekabet ekonomisi, endüstriyel ve uluslararası iktisat gibi güncel konularla desteklenmektedir.

Öğrenciler ilk iki yılın derslerinde kuvvetli bir iktisat temeli elde ederler.İktisadi verileri yazılımlarla analiz ettikleri bilimsel proje ve uygulamalarla ile bilgi düzeylerini ilerletirler.Lisans programı, üçüncü yıldan itibaren öğrencilerin uzmanlaşma amaçlı alan seçimleriyle yeni bir yön kazanır.Makroiktisat, mikroiktisat, yönetimsel iktisat, bu üç alanın birlikte işlendiği genel iktisat ve lisansüstü çalışmalara yoğunlaşan akademik iktisat başlıkları, öğrencilerin uzmanlaşma alternatifleridir.

Fakültenin diğer odaklanacağı alanlar ise, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün lisans programı Türk siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, sosyokültürel çalışmalar ve kamu yönetimi gibi konuları kapsamaktadır. Uluslararası ilişkiler;küresel ve bölgesel düzeydeki politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, devletlerin, örgütlerin ve diğer güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, uluslararası anlaşmazlık ve işbirliklerini araştıran bir bilim dalıdır.

Bölümler

  • İşletme(Türkçe – İngilizce)
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği(Türkçe-İngilizce)
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği(Türkçe-İngilizce)
  • Psikoloji Fakültesi (Türkçe – İngilizce)