Neden Kıbrıs Batı Üniversitesi

Eğitime Bakış Açımız

Dünyanın içine düştüğü ekonomik bunalımdan çıkmasını sağlayacak olan, devletler veya büyük şirketler değil, girişimciler olacaktır. Ama başarılı bir girişimci olabilmek için de öğrencinin kendisini eğitmesi ve farklılaştırması gerekiyor.

Her üniversite mezununun iş peşinde olduğunu düşünmemek gerekir. Hatta, üniversite mezunlarının hiç olmazsa bir kısmı iş aramak yerine başkalarına iş alanı yaratacak girişimlerin peşinde olacaktır.

Üniversite eğitiminin hedefi iş bulmak veya iş kurmak değil, öğrencinin hakikati aramasına, kişisel gelişimine, potansiyeline erişimine yardımcı olmak ve önünde yeni ufuklar açmaktır.

Gerçek Yaşama ve Sektöre Odaklı Bir Eğitim

İş dünyası ve öğrenciler gerçek hayata daha yakın bir eğitim istiyor.

Üniversitelerde staj ve projelere olan vurgunun arttırılması ve çalışma hayatı ile eğitimi birleştiren işbirliği programlarının sayısının arttırılması planlanmaktadır.

Uluslararasılaştırılmış Eğitim

Küresel dünyada uluslararası deneyimin önem kazanması ve öğrenci mobilitesinin artacak olması, üniversiteleri yurtdışı kurum kuruluş ve diğer üniversiteler ile çok yoğun karşılıklı kazan-kazan ilkesine bağlı olacak yeni ilişkiler oluşturmasını gerekli kılmak için Kıbrıs Batı Üniversitesi değişim programlarını, iki veya üç ortaklı programları, çift dal, yandal ve ortak programları desteklemektedir.

Girişimci Yetiştirme Odaklı Eğitim

Dünya genelinde işsizlik çok kritik boyutlara ulaşmış durumda, yaklaşık 3 milyar kişi çalışmak istiyor, ancak sadece 1.2 milyar kişi çalışabiliyor.

Gelişmekte olan ülkelerde her yıl yeni istihdam olanaklarının yaratılması gerekiyor. Örneğin ülkemiz için her yıl 750 bin yeni iş fırsatının yaratılması gerekiyor. Bunun başarmanın tek yolu ise katma değeri yüksek tekno-girişimler yaratmaktır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim

Kıbrıs Batı Üniversitesi çiftdal, yandal, değişim, çift diploma ve çok sayıda seçmeli derslerden oluşan havuz programlardan öğrencini seçeceği temel alanı kişisel yetkinliği ve yeteneği ile bütünleştirip geliştirecek eğitimler tasarlanmayı amaçlamaktadır.

Gelecekte bu alternatif programların nitelik ve nicelikleri Z Kuşağının talepleri doğrultusunda daha da artacaktır.

Yapay Zeka ve Uzakdan Eğitim

Geçmişte iyi öğretmenler iyi eğitim ile eş değerdi. Oysa günümüzde yapay zekâ ile eğitim bazı alanlarda daha başarılı sonuçlar verebilmektedir.

Açık öğrenim programları ile bir dersin eğitimi için 25 den farklı öğretme yöntemi eleştirilmiş, her öğrenci için en etkili yöntemin belirlenmesi yapay zekâ ile kararlaştırılmaktadır.

Hibrid ve Yeni Ders Modelleri

Çok kayıtlı açık on-line dersler giderek yaygınlaşıyor. Birçok üniversite on-line ve off-line sistemlerin konuya ve derse göre farklı oranlarda harmanlandığı hibrid modelleri tercih etmeye başladı. Eğitim modelinde dersleri bilişsel yükün daha hafif olduğu kısmı dersten önce, off-line sistemle, daha ağır olan kısımları ise derse kaydırarak hocaların rolünü bir ders anlatıcısından çok bir moderatöre bir mentöre çevirmektedir.

Yüksek kalitedeki video yayınları ve gelecekte eğitimde daha etkin kullanılması beklenen hologramlar, üniversitelerdeki eğitime yeni boyutlar katacaktır.

Gelecekte, daha fazla on-line eğitim, daha fazla ters yüz eğitim, daha fazla hibrid ders ve daha fazla ortak ders göreceğiz.

Programların Bölünebilir ve Taşınabilir Olması

Tipik bir lisans programında, aynı üniversitede 240 krediden oluşur. Oysa gelecekte, öğrenci ilk yılı A üniversitesinde, ikinci yılın ilk dönemini B üniversitesinde, ikinci dönemini Avrupa’da C üniversitesindeki bir değişim programında tamamlayabilir. Üçüncü yılın ikinci döneminden itibaren Çin’deki D üniversitesinde, dördüncü yılını Kanada da ya da Dubai’deki kampüslerinde okuyarak mezun olabilir. Beşinci yılın Newyork’da yüksek lisans yapabilir.Beş üniversite 3 kıta ve 7 kampüste eğitimini tamamlayabilir.

Üniversite ve programlar arasındaki geçişkenlik ve uyum gelecekteki en ideal eğitim modellerinin de oluşmasını ve gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkelerdeki makasın daralmasını sağlayacaktır.

Diplomaların Yerine Sertifika ve Rozetlerin Önem Kazanması

Kurumlar günümüzde ve gelecekte gözleri kapalı “üniversite mezunu” aramak yerine yetkinlik ve beceri bazlı işe alımlar yapacaklar.

Rozet ve sertifika veren kurumların sayısının artacağı için eğitimin küçük paketlere bölünmesi gerekiyor.

Örneğin Iphone uygulaması ya da Android uygulaması geliştirmek istiyen bir şirketin “bilgisayar mühendisi” araması onun sorununu çözemeyecektir.

Kendisini farklılaştıran üniversite öğrencisi dünyayı da farklılaştırır.

Zamanın Akışkanlaştığı Bir Eğitim Modeli

Şu anda katı bir akademik takvim uygulanmaktadır. Eylülde başlayan eğitim 14 hafta olarak tasarlanır, her program 8 dönem sürer. Gelecekte dersleri kişi kendi zaman planına göre istediği zaman (Dönem gün ve saat) alabilecek ve istediği zaman sınavına girebilecektir.

Herkes kendi takvimi ile ister daha uzun bir zaman diliminde,  ister 3 ya da 2.5 yılda lisans diplomasını alabilecektir.