fbpx
Temmuz 30, 2021

Day

  KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kıbrıs Batı Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kıbrıs Batı Üniversitesi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan yükseköğretim kurumlarının...
Read More
YATAY GEÇİŞ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ Başvurular öğrenci işleri müdürlüğü ve ilgili fakültelerin komisyonları tarafından incelenir, uygun görülen öğrenciler ön kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.   Yatay Geçiş Yönetmeliği    Başvuru için gerekli belgeler: Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi Transkriptin Aslı ÖSYS Sonuç Belgesi ÖSYS Yerleştirme Belgesi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge Not: Başvuru değerlendirmeleri sonucunda...
Read More

Şimdi Başvur