Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet

Bölüm Hakkında

Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülecek olan Adalet Önlisans Programı mezunları adalet önlisans derecesi kazanırlar ve “Adalet Meslek Elemanı” unvanı alırlar. Adalet Önlisans Programı mezunları özel hukuk bürolarının yanısıra, mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, noterlerde, bankalarda ve bunun dışında çeşitli kurum ve kuruluşların Hukuk Müşavirliği bölümlerinde istihdam edilebilir.

Mezun Olma Koşulları

Adalet  Önlisans Programı’ndan mezun olabilmek için, toplam 120 AKTS’ye denk gelen 4 yarıyıllık programda bulunan tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.

Kariyer Olanakları

İŞKUR Adalet Meslek Elemanlarının çalışma alanlarını şöyle tanımlar: “Bölüm mezunları, açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, zabıt kâtipliği görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda Hukuk Müşavirliği bölümlerinde iş bulabilme olanağına sahiptirler.”