Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

Bölüm Hakkında

Bilgisayar mühendisliği, teknoloji ve inovasyonun birbirine ulaştığı noktadır. Bilgisayar mühendisliği bölümü, öğrencilere matematik, fizik, bilgisayar mühendisliği ve bilimin temelleri hakkında güçlü bir arka plan sağlamak için tasarlanmıştır. Bu bölüm mezunları, tüm bilim alanlarını kullanarak hem donanım hem de yazılım alanlarında bilgisayar sistemlerini analiz edebilip, değerlendirme yapabilecektir. Ayrıca, çeşitli bilgi işlem sorunlarına yönelik tüm çözümlerin ana kaynakları olan bilgisayar sistemlerini tasarlayıp çalıştırabileceklerdir. Bu bölüme özgü hedeflere ek olarak, Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki tüm öğrenciler toplumsal konular, profesyonellik, etikle tanışmak, liderlik ve ekip çalışması becerilerini geliştirme fırsatına sahip olacaklar.

Mezun Olma Koşulları

Bölüme kabul edilen öğrencilerin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen kayıt, kabul ve başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Ayrıca, bölümden mezun olabilmek için ekte sunulan 8 yarıyıllık ders programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslere yazılmak, bu derslere devam etmek ve başarmak, zorunlu stajları tamamlamak ve mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olmalıdır.

Eğitim Fırsatları

Bu bölümdeki dersler, matematik, elektrik ve elektronik mühendisliği ve seçmeli derslerin birleşiminden oluşan konu ile ilgili konular aracılığıyla kuruluşların günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çalışmaları boyunca öğrenciler yapay zeka, veritabanları, işletim sistemleri, bilgisayar ağları, çeşitli programlama dilleri ve programlama teknikleri, mikro işlemciler, sinyal işleme ve proje yönetimi ile tanışacaklar. Hemen hemen tüm derslerin teorik bilgileri pekiştiren pratik bileşenleri vardır. Gerek teorik dersler, gerekse laboratuvar oturumları sayesinde öğrenciler, saygın ve alanında uzman akademisyenlerin gözetiminde iş hayatına kolaylıkla hazırlanabilmektedir.

Kariyer Olanakları

Lisans programı mezunlarımız “Bilgisayar Mühendisi” diplomasına sahip olup, eğitimleri sırasında edindikleri yüksek kaliteli bilgi ve tecrübeyle dünyanın her yerinde çalışabilirler. Bilgi teknolojileri yönetimi, yazılım geliştirme, yazılım tasarımı, veritabanı yönetimi ve tasarımı, sistem güvenliği, bilgi teknolojisi danışmanlığı, web tabanlı uygulama geliştirme, sistem entegrasyonu, endüstriyel yazılım, yönetim, bilgisayar ağları, ağ yönetimi ve sistem yönetimi.yazılım projesi gibi çok çeşitli alanlarda kariyer yapabilirler.

Başvur Broşür İndir
Ders Müfredatı
Ders Müfredatı