Bilişim Sistemleri Mühendisliği (BSM)

Mühendislik Fakültesi

Bölüm Hakkında

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, her türlü elektronik veriyi oluşturmak, işlemek, depolamak, güvenceye almak ve değiş tokuş etmek için herhangi bir bilgisayar, depolama, ağ ve diğer fiziksel aygıtlar, altyapı ve süreçlerin kullanılmasıdır. Genellikle Bilişim Sistemleri Mühendisliği , kişisel veya eğlence amaçlı kullanılan teknolojinin aksine iş operasyonları bağlamında kullanılır. Bilişim Sistemleri Mühendisliği ticari kullanımı hem bilgisayar teknolojisini hem de telekomünikasyonu kapsar. Bu endüstri 20. yüzyılın ortalarından itibaren gelişmeye başlamış, bilgi işlem kapasitesi ni artırmıştır. Cihaz maliyeti ve enerji tüketimini ise azaltmıştır. Yeni teknolojiler ortaya çıktığı için bugün de devam eden bir döngüdür.

Eğitim Fırsatları

Yöneticilerden ve diğer teknik personellerden oluşan bir ekip, bir şirketin BSM altyapısını ve varlıklarını dağıtır ve yönetir. BSM ekipleri, ekipman, uygulama ve etkinlikleri desteklemek için bir dizi özel bilgi ve teknoloji becerisine ve bilgisine güvenir. Üçüncü taraf yükleniciler ve BSM satıcı destek personeli, BSM ekibini güçlendirir. Bilgi teknolojisi mesleği son derece çeşitlidir. Bu alanda çalışanlar, yazılım geliştirme gibi alanlarda uzmanlaşabilir. Ayrıca uygulama yönetimi; donanım bileşenleri; sunucu, depolama veya ağ yönetimi,ağ mimarisi vb. alanlarda da uzman olabilirler.

Kariyer Olanakları

BSM iş piyasasındaki hakimiyeti, İnternet ve e-ticaretin hızla büyümesi, daha fazla işletmenin teknolojilerini yükseltmesine izin veren düşük donanım fiyatları dahil olmak üzere birçok faktörden kaynaklanmaktadır. Ayrıca siber suçların artan sıklığı ve karmaşıklığı, şirketlerin daha önce görülmemiş iş zekası için verileri analiz etmesine olanak tanıyan daha akıllı uygulamaların ortaya çıkmasıyla teşvik edilen bilgi güvenliği uzmanlarına artan talep, bu iş alanını daha rağbet gören bir hale getirmiştir. Ancak rağbet olsa da rekabette çoktur. Bu nedenle, kariyer hedeflerinizi net bir şekilde belirlemeniz ve rekabet avantajı oluşturmak ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli beceriler, bilgisayar eğitimi ve BSM sertifikalarına sahip bir öğrenme planı geliştirmek önemlidir.

Başvur Broşür İndir
Ders Müfredatı
Ders Müfredatı