DBEST Vakıf

“Dünya Bilim, Eğitim, Sağlık, Sanat, Tarım ve Turizm (DBEST) Vakıf üniversitesi olan Kıbrıs Batı Üniversitesi; farklılıklara ve inançlara saygılı, özgürlükçü ve katılımcı bir kurum kültürü ile ülkemiz insanının ihtiyaçlarına duyarlı, yenilikçi, disiplinlerarası bir eğitim tasarımı ile akademik faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda üretilen bilgi; öncelikle, öğrencilerin dünya standartlarında bir eğitim alarak mezun olmalarını ve mesleki kariyerlerinde dünyanın her yerinde rekabet edebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlayacaktır. ve Koordinasyon Kurulu tarafından tanınmakta ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır.

KIBÜ, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilime, sanatsal üretime ve teknolojik yeniliklere katkı sağlayacak, disiplinlerarası yaklaşımlara açık, kendine güvenen, özgür düşünce ışığında toplumsal sorumluluk bilincine sahip, öğrenciler ve akademik kadrolar ile topluma hizmet sunmayı görev edinmiştir.