fbpx

Eczane Hizmetleri (Ön Lisans Bölümü)

Okul hakkında bilmeniz gerekenler:

Gerek KKTC gerekse Türkiye’de sağlık sektörünün sürekli gelişmeye açık   olması bu alanda ara elemana olan ihtiyacını doğurmuştur. Programın; bu ihtiyacı giderebilecek eleman yetiştirilmesi ve teknolojik gelişmelerle birlikte bilimsel çalışmaları takip edebilecek eğitim sistemi vizonu vardır.

  • Eczane Hizmetleri ile ilgili verilerin elde edilmesi konusunda bilgi sahibi olan ve bu teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanan,
  • Sağlık alanında özellikle eczane hizmetlerini içeren konularda, ihtiyaç duyduğu güncel bilgileri içeren kitapların, uygulama araç-gereçlerinin, yeni teknolojilerin kullanımını bilen,
  • Reçetelenen ilaçlarla ilgili başlıca sağlık prosedürlerini öğrenme ve sistemin beklentisine göre kendisini geliştirebilme bilincine sahip olan,
  • Eczacı sorumluluğunda, eczane hizmetleri konularında düzenli olarak kayıt tutan, bu amaçla gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen,
  • Sağlıklı ve hasta bireyin yapı ve fizyolojisini bilen, böylece akılcı ilaç kullanımının toplumu olumlu etkilediğinin bilincine sahip,
  • İlaç ve tıbbi ürünlerin hazırlanması, saklanması ve sunulmasında, reçetenin, hasta ilaç bilgilerinin ve tedavinin tam ve doğru olarak izlenmesinde, bir plan doğrultusunda ilaçların ve tıbbi ürünlerin faturalandırması, satın alınması ve benzeri konularda, eczanenin kurumsal ilişkilerinde eczacıya yardımcı olabilen,

Belirtilen sorumluluklara sahip nitelikli eleman yetiştirilmesi programın temel açılma gereksinimidir.

Nitelikli araştırmalar yapan, analitik düşünceye sahip, yenilikçi, bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanan eczacılar yetiştiren, Ulusal ve uluslararası alanda bilim, eğitim ve teknoloji dünyası ile iş birliği içerisinde yürüttüğü eğitimiyle eczacılık alanında önder fakülte olmaktır.

Daha fazla bİlgİ

Şimdi Başvur

Sadece öğrencilere kariyerinde başarı için ayarlanmış bir eğitim ve deneyim vermiyoruz. Kariyerlerinde başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz. Tutkulu oldukları bir alanı keşfetmelerine ve liderlik etmelerine cesaret sağlıyoruz.

Neden bizi tercih etmelisiniz ?

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Batı Üniversitesi 2015 yılında kurulmuştur. Bir yüksek öğretim kurumu olarak, Akdeniz’in tarihi ve kültürel merkezi olan Kıbrıs’ın çağdaş yönünü sembolize etmektedir.

Üniversitemizde lisans derecesi sunan 12 program ve önlisans derecesi sunan 4 program (4 Fakülte ve 2 Yüksekokul) bulunmaktadır.

Eğitimler Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir. Ayrıca, İngilizce öğrenmek veya geliştirmek isteyen öğrenciler için İngilizce Hazırlık Okulumuz bulunmaktadır. Üniversitemiz, Öğrenci Geliştirme ve Danışmanlık Merkezi, Sağlık Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, okul otobüsü, kütüphane, bilgisayar ve sağlık laboratuvarları gibi birçok hizmet vermektedir. Ayrıca ders dışında zaman geçirmek için spor alanları ve kafeteryalar mevcuttur.Bu hizmetler öğrencilerin birçok kültürle etkileşime girmelerine olanak sağlamaktadır .