Haberler & Duyurular

Tüm Haberleri Oku

AKADEMİK MÜNHAL - 2023

KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine YÖDAK ve YÖK mevzuatı çerçevesinde ve Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile özlük hakları yönünden KKTC İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.

FAKÜLTE FAKÜLTE BÖLÜM/PROGRAM EĞİTİM DİLİ Prof. Dr. Doç. Yrdc. Doç./Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Arş. Gör.
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ İNGİLİZCE 1 1 1 - -
SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ İNGİLİZCE 1 1 2 - -
PSİKOLOJİ İNGİLİZCE 1 1 1 - -
PSİKOLOJİ TÜRKÇE 1 1 1 - -
LOJİSTİK İNGİLİZCE 1 1 2 - -
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE 1 1 2 1 -
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDISLİĞİ TÜRKÇE 1 1 2 1 -
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE 1 1 2 1 -
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TÜRKÇE 1 1 2 1 -
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE 1 1 2 - 1

İlan edilen Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru için;

Genel Şartlar

1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
4.Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,
5. Adaylar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda bir incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede“en az ölçütler” i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:

1. Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları bölüm ve kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.
2. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
3. Kimlik kartı fotokopisi,
4. Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge,
5. e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir barkotlu belge,
6. Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti.
7. Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

Unvanlara Göre Ek Olarak İstenilen Dosya ve Elektronik Belgeler:

Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için 5 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.

Dosya Teslim Adresi: Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğü, İsmet İnönü Blv 29, Gazimağusa-99450 KKTC/MERSİN-10 TÜRKİYE

Bilgi için :
Şelale DAĞISTAN

İş Tel No : 0548 853 3463
Mail : s.dagistan@cwu.edu.tr - info@cwu.edu.tr