Değerlerimiz

Kıbrıs Batı Üniversitesi’nin temel değerleri, inançlara ve farklılıklara saygılı, özgürlükçü, katılımcı ve proje bazlı bilgi üretimi ile toplumsal refaha katkı koymaktır.Kıbrıs Batı Üniversitesi, bütün sosyal paydaşları ile olan ilişkisinde, şeffaf ve hesap verebilir, saygılı, esnek ve çift yönlü iletişimi benimser.Kıbrıs Batı Üniversitesi, zamanı ve şartları ne olursa olsun, siyasi ve ekonomik her türlü baskı karşısında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bağımsızlığını ve özerkliğini savunarak, bilimin ve teknolojinin üstünlüğünü savunur.Kıbrıs Batı Üniversitesi, yaratıcılık, öğrenme ve keşfetmeyi destekleyen, kültürel farklılıkları zenginlik sayan, bu anlamda uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin birlikte çalışıp üretebilecekleri ortamları hazırlar.Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğrencileri, kendi sosyal çevreleri ile ilişkilerinde, günümüz dünyasının karmaşık yapısı ve sorunları ile baş etmeyi öğrenirken pozitif bilimin ışığında ve geleneksel değerlerin farkında olarak mesleki bilgi ve beceri kazanırlar.