Misyon

Kıbrıs Batı Üniversitesi, Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilime, sanatsal üretime ve teknolojik yeniliklere katkı sağlayacak,disiplinler arası yaklaşımlara açık, kendine güvenen, özgür düşünce ışığında toplumsal sorumluluk bilincine sahip,öğrenciler ve akademik kadrolar ile topluma hizmet sunmayı görev edinmiştir.