Vizyon

Üniversitemiz, farklılıklara ve inançlara saygılı, özgürlükçü ve katılımcı bir kurum kültürü ile ülkemiz insanının ihtiyaçlarına duyarlı, yenilikçi, disiplinler arası bir eğitim tasarımı ile akademik faaliyetlerde bulunacaktır. Bu kapsamda üretilen bilgi, öncelikle, öğrencilerimizin Dünya standartlarında bir eğitim alarak mezun olmalarını ve mesleki kariyerlerinde Dünyanın her yerinde rekabet edebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlayacaktır.