fbpx

Hukuk Fakültesi

Hukuk eğitimi, yüzyıllara varan gelenekleri olan bir eğitim dalıdır. Fakat, küreselleşme olgusu, ulus devlet ve ulusal hukuk anlayışı üzerinde her konuda büyük bir etki yarattığı kadar, hukuk eğitiminin tasarımını da yeniden gözden geçirmeyi gerektirmiştir. Bu bağlamda, örneğin her hukuki sorunun uluslararası bir cephesi olabileceği gibi, bir ülkede doğup diğer ülkelere uzanan ve onların hukuk düzenlerini etkileyebilecek nitelikte hukuki sorunlarla karşılaşılması da mümkündür. Bir hukuk eğitiminin hedefi elbette öncelikle ulusal hukukun ve buna ilişkin uygulamanın öğretilmesidir. Fakat ulusal hukukun, etkileşim içinde bulunduğu uluslararası hukuk ilişkilerinin esaslı olarak incelenmesi de bu kapsama dahil edilmek zorundadır.

Bölümler

• Hukuk Fakültesi (Türkçe – İngilizce)