fbpx

Hukuk

Daha fazla bİlgİ

Şimdi Başvur

Bölüm Hakkında

Öğrencilerimizin evrensel hukuk ilkelerini özümseyen; doğal hukuku rehber edinen, adalet insanı olarak her durum ve koşulda nesnel ve yansızlığını korumasını bilen; insan onurunu her şeyin üzerinde tutan, hukuku totaliter ve otoriter düşünce ve anlayışların; farklılıklara saygılı, hukuk normlarının da beslendiği etik ve estetik değerlere bağlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır. Diğer hukuk fakülteleriyle rekabet edebilen, uluslararası alanda akredite olmuş; farklılıklar ve özgünlükleriyle her alanda ön plana çıkan, mezunlarının tercih edilebildiği, okullarının ismini her daim onur ve gururla taşıdığı bir fakülte ve giderek bir “Hukuk Ekolü” olabilmektir.

Mezun Olma Koşulları

Kıbrıs Batı Üniversitesi Hukuk Fakültesi, misyonuyla doğru orantılı olarak, lisans düzeyindeki başarılarını lisansüstü öğretim düzeyinde de devam ettirmeyi arzulamaktadır. Fakültemiz sadece lisans öğretimi vermeyi değil, lisansüstü programlarıyla hukuk camiasına nitelikli akademisyenler kazandırmayı da görev edinmiştir. Ayrıca bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ülkemizde hukuk biliminin gelişimine öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Kariyer Olanakları

Kıbrıs Batı Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Lisans Bölümü mezunları, hukuk eğitimi almış profesyonellerin geleneksel olarak çalıştığı sektörler arasında bulunan avukatlık veya hukuk danışmanlığı, hakimlik ve savcılık yapmaları mümkündür. Ancak hukuk eğitiminin temel bir formasyon kazandırdığını dikkate alarak, kamuda, sınai ve ticari sahada yöneticilik, diplomasi ve uluslararası örgütler bünyesinde üst düzeyde görevler üstlenmeleri de mümkündür. Hukuk fakültesi / hukuk bölümü mezunları, “Avukat” unvanını alacaklardır. Hukuk alanında mezunlar; adliyelerde, baroda; hukuk bürolarında, özel hukuk kurumlarında ve özel avukat danışmanlığı gibi çalışma hayatının ön sıraların da yer alan pek çok alanda istihdam edebilmektedirler.

Ders Müfredatı