entrarrufafr

atakoy escort escort kayseri escort gaziantep escort antalya

entrarrufafr

İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Fakülte Hakkında Bilmeniz Gerekenler:

İktisat bilimi kişilerin, kurumların ve toplumların, sahip oldukları kaynakları çeşitli ihtiyaçlar arasında nasıl paylaştıracaklarına çözümler üretir; bireylerin bu kapsamda gerçekleştirdiği davranışları fayda ve maliyet çerçevesinde inceler. Ekonomi politikalarının tasarımı ve sonuçları, enflasyon, uluslararası ekonomik ilişkiler, krizler, rekabet ortamıyla ilgili düzenlemeler, piyasa mekanizmaları, iktisadi büyüme ve verimli üretim yöntemleri, bu bilimin başlıca araştırma alanlarıdır.

İktisat Bölümü, öğrencilerine Türkiye ve dünya ekonomisini yorumlayabilecekleri, nicel araştırmalar yapabilecekleri bir altyapı kazandırmaktadır. Bölümün eğitim programı temel ekonomi kuramı, ekonomilerin işleyişi ve iktisadın alt dalları etrafında biçimlenir.Bu program; finans piyasaları, kamu maliyesi, çevre ekonomisi, oyun kuramı, rekabet ekonomisi, endüstriyel ve uluslararası iktisat gibi güncel konularla desteklenmektedir.

Öğrenciler ilk iki yılın derslerinde kuvvetli bir iktisat temeli elde ederler.İktisadi verileri yazılımlarla analiz ettikleri bilimsel proje ve uygulamalarla ile bilgi düzeylerini ilerletirler.Lisans programı, üçüncü yıldan itibaren öğrencilerin uzmanlaşma amaçlı alan seçimleriyle yeni bir yön kazanır.

Makroiktisat, mikroiktisat, yönetimsel iktisat, bu üç alanın birlikte işlendiği genel iktisat ve lisansüstü çalışmalara yoğunlaşan akademik iktisat başlıkları, öğrencilerin uzmanlaşma alternatifleridir.

Fakültenin diğer odaklanacağı alanlar ise, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün lisans programı Türk siyaseti, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, sosyokültürel çalışmalar ve kamu yönetimi gibi konuları kapsamaktadır. Uluslararası ilişkiler;küresel ve bölgesel düzeydeki politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, devletlerin, örgütlerin ve diğer güçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, uluslararası anlaşmazlık ve işbirliklerini araştıran bir bilim dalıdır.

Programlar

İşletme

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Psikoloji

Öğrencilere sadece kariyerinde başarı odaklı ayarlanmış bir eğitim ve deneyim vermiyoruz. Kariyerlerinde başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz. Tutkulu oldukları bir alanı keşfetmelerine ve liderlik etmelerine cesaret sağlıyoruz.

Neden bizi tercih etmelisiniz ?

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Batı Üniversitesi 2015 yılında kurulmuştur. Bir yüksek öğretim kurumu olarak, Akdeniz’in tarihi ve kültürel merkezi olan Kıbrıs’ın çağdaş yönünü sembolize etmektedir.

Üniversitemizde lisans derecesi sunan 12 program ve önlisans derecesi sunan 4 program (4 Fakülte ve 2 Yüksekokul) bulunmaktadır.Eğitimler Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir. Ayrıca, İngilizce öğrenmek veya geliştirmek isteyen öğrenciler için İngilizce Hazırlık Okulumuz bulunmaktadır. Üniversitemiz, Öğrenci Geliştirme ve Danışmanlık Merkezi, Sağlık Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, okul otobüsü, kütüphane, bilgisayar ve sağlık laboratuvarları gibi birçok hizmet vermektedir. Ayrıca ders dışında zaman geçirmek için spor alanları ve kafeteryalar mevcuttur.Bu hizmetler öğrencilerin birçok kültürle etkileşime girmelerine olanak sağlamaktadır .