Psikoloji

İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Psikoloji Bölümü, psikoloji alanında evrensel nitelikte bilimsel bilgi üreterek çağdaş psikolojinin ilerlemesine katkıda bulunmak, ürettiği bilgiyi toplumun ve insanlığın yararına paylaşmak ve uygulamaya aktarmak, ülkemizin psikoloji alanında ihtiyaç duyduğu eleştirel düşünebilen, yaratıcı, bilimsel düşünme becerileri kazanmış, mesleki etik ilkelerini benimsemiş, mesleğini severek icra eden, problem çözme becerisi yüksek, multidisipliner ekip içinde çalışabilen, öğrenmeyi öğrenmiş ve alanda uygulama ve gözlem becerisine sahip, üstün nitelikli ve yetkin psikologlar yetiştirmek amacıyla kurulmaktadır. Bilgiye ulaşma yollarını bilen, ekip çalışmasına yatkın, araştırmacı, yaratıcı, hayal gücünü ve aklını kullanan, soru soran, çalışkan, üretken ve toplumsal sorunlara duyarlı, öz değerlerine saygılı, iletişim becerileri gelişmiş, bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmalara katkı veren, eleştirel düşünen, ulusuna ve insanlığa yararlı, toplumsal sorumluluk bilincine ve demokrasinin değerlerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımızın, analitik düşünebilen, evrensel değerleri özümsemiş, kendisiyle, doğa ile ve diğer insanlarla barışık, ilgi ve yeteneklerini tanıyan, kendini gerçekleştirme yolculuğuna çıkmış, güçlü ve zayıf yanlarını bilen; diğer insanlara, kendilerini tanımaları konusunda yardımcı olabilecek bir formasyona sahip olmaları hedeflenmektedir.

Mezun Olma Koşulları

Bölüme kabul edilen öğrencilerin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen kayıt, kabul ve başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Ayrıca, bölümden mezun olabilmek için ekte sunulan 8 yarıyıllık ders programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslere yazılmak, bu derslere devam etmek ve başarmak, zorunlu stajları tamamlamak ve mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olmalıdır.

Ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirmiş olmakla beraber zorunlu stajlarını ve benzeri uygulamaları tamamlamamış öğrenciler bölümden mezun olamayacaktır. Staj yerlerinin belirlenmesi ve bulunmasında üniversitemizin kariyer planlama ve staj merkezi görev almaktadır. Başta meslek odaları olmak üzere reel sektör ve hizmetler sektörünün orta ve büyük ölçekteki işletmeleri ile bu bağlamda işbirliği yapılacaktır. Üniversitemiz öğrencilerimizin uluslararası iş deneyimlerinden yaralanabilmeleri konusunu üniversitemiz misyonuna katmışlardır.

Kariyer Olanakları

Psikoloji alanında ihtiyaç duyulan çok geniş bir sahada çalışabilen mezunlar, “Psikolog” unvanı alacaklardır. Mezunlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, okullarda, rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında, huzur evlerinde, dershanelerde, ruh sağlığı birimlerinde, kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde, özel sektörün insan kaynakları bölümlerinde, askeri ve emniyet birimlerinin sağlık ve psikolojik danışmanlıkla ilgili bölüm ya da birimlerinde istihdam edilmektedirler.

Başvur
Ders Müfredatı
Ders Müfredatı