Sivil Havacılık İşletmeciliği

Faculty of Economics, Administrative, and Social Sciences

Bölüm Hakkında

Dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen ve önemi de her geçen gün gelişmekte olan sivil havacılık sektörüne mesleki donanımını teorik ve uygulamalı eğitimle pekiştirecek nitelikli ara insan gücü kazandırabilmek programımızın temel amacıdır. Öğrenciler havacılık sektörüne yönelik temel bilgileri uygulamalı olarak almaktadır. Mezun olan öğrenciler, havayolu işletmeleri ve havaalanlarının değişik faaliyet alanlarında ve aynı zamanda havacılık sektörüyle ilişkide olan diğer işletmelerde istihdam edilebilmektedir.Ticaretin tüm dünyayı tek pazar haline getirecek şekilde gelişmesi, hızlı ve katma değerli taşımacılık faaliyetlerine olan talebin artmasına neden olmuştur. Bu da beraberinde havayolu taşımacılığının gelişmesini sağlamıştır. Havacılık sektörünün gelişimi ülkemizde havacılığa olan ilgiyi artırmış ve buna bağlı olarak rekabetin yoğun yaşandığı havacılık sektöründe eğitimli ve kalifiye personel gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç hızla artmaktadır.Bölüm, yönetim ve havacılık konularında sağlam bir temel oluşturarak mezunlarını havacılık kariyerine hazırlamak üzere düzenlenmiş kapsamlı bir ders programına sahiptir. Verilen operasyonel eğitimler sayesinde öğrenciler liderlik, yönetim, yaratıcılık vasıflarına sahip, iletişim, grup çalışması, problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, bilişim teknolojilerini en iyi düzeyde kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeye açık ve kendilerini sürekli yenileyen bireyler olarak yetiştirilmektedir.

Mezun Olma Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi istenmektedir. Bölüme kabul edilen öğrencilerin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için üniversitemiz Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen kayıt, kabul ve başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Ayrıca, bölümden mezun olabilmek için 8 yarıyıllık ders programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslere yazılmak, bu derslere devam etmek ve başarmak, zorunlu stajları tamamlamak ve mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olmalıdır.

Ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirmiş olmakla beraber zorunlu stajlarını ve benzeri uygulamaları tamamlamamış öğrenciler bölümden mezun olamayacaktır. Staj yerlerinin belirlenmesi ve bulunmasında üniversitemizin kariyer planlama ve staj merkezi görev almaktadır. Başta meslek odaları olmak üzere reel sektör ve hizmetler sektörünün orta ve büyük ölçekteki işletmeleri ile bu bağlamda işbirliği yapılacaktır. Üniversitemiz öğrencilerimizin uluslararası iş deneyimlerinden yaralanabilmeleri konusunu üniversitemiz misyonuna katmışlardır.

Kariyer Olanakları

Bu bölüm, yüksek öğretimde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bilimi alanında 8 dönemlik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur. Mezunlarımız havayolu işletmeleri ve diğer sektörlerde çalışma imkanı bulmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. Mezunlarımız hava yolu ve hava kargo işletmelerinde, havaalanlarında çalışmaktadırlar. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bilimi alanında ilerleyebilme imkânına sahiptir.

Başvur
Ders Müfredatı
Ders Müfredatı