Turizm ve Otel İşletmeciliği

İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hakkında

Lisans düzeyinde öğrencileri eğiterek turizm endüstrisinin gereksinim duyduğu donanımlı yönetici adayları yetiştirmek, girişimciliğe teşvik etmek ve sektörün ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirerek tüm paydaşlar için değer üretmek nihadi hedeflerimizdendir.

Fakülte bünyesinde bir hizmet sektörü olarak ülke ekonomisine önemli katkısı olan turizm sektöründe görev alacak, konusunda uzmanlaşmış, iyi derecede İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilen, uluslararası düzeyde yenilikleri takip eden yönetici adayları yetiştirmektedir. Ders programları, turizm endüstrisinin öncelikli gereksinimleri ve uluslararası değişimler göz önüne alınarak geliştirilmekte, temel işletme disiplinleri ve turizm mesleğinin gerekleri ile uygulamalı alan çalışmaları arasında bir denge gözetilmektedir. Böylelikle, turizm endüstrisinin değişen insan kaynağı gereksinimlerini karşılamak amaçlanmaktadır. Fakültemiz öğrencilerini, lisans eğitiminin sonunda konaklama, yiyecek-içecek ve seyahat işletmeciliği, yönetim, finans, pazarlama ve turizm endüstrisinin çeşitli alanlarına yönetici adayları olarak katmayı hedeflemektedir.

Mezun Olma Koşulları

Bölüme kabul edilen öğrencilerin lisans diplomasına hak kazanabilmeleri için üniversitemiz Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen kayıt, kabul ve başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Ayrıca, bölümden mezun olabilmek için 8 yarıyıllık ders programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli derslere yazılmak, bu derslere devam etmek ve başarmak, zorunlu stajları tamamlamak ve mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olmalıdır. Öğrencilerin mezun aşamasına gelebilmeleri için gerek okul disiplini yönetmeliğine gerek ise başarı kriterlerine uymaları gerekmektedir.

Ders ve uygulama yükümlülüklerini yerine getirmiş olmakla beraber zorunlu stajlarını ve benzeri uygulamaları tamamlamamış öğrenciler bölümden mezun olamayacaktır. Staj yerlerinin belirlenmesi ve bulunmasında üniversitemizin kariyer planlama ve staj merkezi görev almaktadır. Başta meslek odaları olmak üzere reel sektör ve hizmetler sektörünün orta ve büyük ölçekteki işletmeleri ile bu bağlamda işbirliği yapılacaktır. Üniversitemiz öğrencilerimizin uluslararası iş deneyimlerinden yaralanabilmeleri konusunu üniversitemiz misyonuna katmışlardır.

Kariyer Olanakları

Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan kişiler , “Turizm Yöneticisi/Otel İşletmecisi” unvanını alacaklardır.Turizm işletmeciliği ve otelcilik mezunları daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışma imkanına sahiptirler. Gelişmekte olan ve potansiyeli yüksek olan bu bölümden mezun olan kişiler Turizm Bakanlığında; özel sektörde; otellerde yönetici olarak gibi bir çok alanda iş sahibi olabilmektedirler.

Başvur
Ders Müfredatı
Ders Müfredatı