entrarrufr

atakoy escort escort kayseri escort gaziantep escort antalya

entrarrufr
Sağlık Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Bölüm Hakkında

İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülmektedir.İlk ve acil yardım teknikerleri, kamuya bağlı veya özel hastanelerin acil yardım ve hasta nakil ambulansların yanısıra; üniversite, fabrika, otel gibi işyerlerinde ve hastane acil servislerinde sağlık personeli; komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak çalışır. Bu personel gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak görev yapar.

Mezun Olma Koşulları

İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı’ndan mezun olabilmek için, toplam 120 AKTS’ye denk gelen 4 yarıyıllık programda bulunan tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4 üzerinden en az 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Bunun yanında; müfredatta belirtildiği gibi, 60 AKTS’nin başarıyla tamamlanmasından hemen sonra 1 Yaz Stajı (30 iş günü) ve son iki dönemde Klinik Uygulama I ve II programlarının tamamlanması gerekmektedir.

Yaz stajları KKTC veya TC’de ilk ve acil yardım  çalışmalarının yürütüldüğü kamu veya özel sağlık kurumlarında gerçekleştirilebilecektir. Öğretim üyeleri/elemanları öğrencilerin staj kurumlarıyla eşleşebilmeleri için destek olacaktır.

İkinci yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleştirilecek olan Klinik Uygulama programları ise Gazimağusa, Lefkoşa veya Girne Devlet Hastanelerinde gerçekleştirilecektir. Bu uygulamalar sorumlu öğretim görevlisinin yakın takibinde ve ilgili hastane hekimleri/sağlık teknikerleriyle yakın işbirliği ve iletişim içerisinde sürdürülecektir.

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olacaklar, İlk ve Acil Yardım Teknikeri olarak kamuya bağlı veya özel hastanelerin acil ve ambulans servislerinin yanısıra, üniversite, fabrika, otel gibi işyerlerinin acil yardım ünitelerinde çalışabilirler. Türkiye İş Kurumu 2015 Yılı İşgücü Piyasası 1. Dönem raporuna göre, bu meslek sağlık alanında en çok açık işi olan, temininde güçlük çekilen ve önümüzdeki yıllarda net istihdam artışı beklenen mesleklerdendir.