Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM)

Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi (ÖGDM)

Üniversite ve kampüs hayatı, öğrencileri eğlenceli olduğu kadar onları test eden bir ortamdır. Yeni sosyal çevre, yeni ilişkiler, yeni sosyal becerilerin gelişimi ve yüksek akademik performans beklentileri üniversite hayatını zorlaştırabilir. Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, öğrencilerin üniversite yaşamının zorluklarıyla başa çıkabilmelerini, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve üniversite ile kampüs yaşamını en verimli şekilde yaşamasını amaçlayan bir birimdir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi ve Kariyer Merkezi de bu birimi desteklemektedir.

Öğrencilerin akademik yıl boyunca karşılaştıkları her türlü sosyal ve fiziksel problemi çözmek için öğrenci geliştirme ve danışma merkezi kurulmuştur. Merkez, öğrencilerin sorunlarını çözmeyi, sosyal hayatlarını canlı tutmayı, kulüp etkinlikleriyle sosyal ve eğitim hayatına olumlu katkıda bulunmayı ve öğrenciler ile üniversite arasındaki etkileşimi etkin kılmak için öğrenci konseyiyle işbirliği yapmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin yaşayabileceği herhangi bir problem, öğrenci geliştirme ve danışma merkezinde çözülür ve gerektiğinde ebeveynlerle birebir iletişim kurulur. Bu şekilde, öğrencilerle daha sıcak ve daha sağlam bir ilişki kuruluyor.

Öğrenci Gelişim ve Danışmanlık Merkezi ile Bağlı Koordinatörleri:

  • Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Ofisi
  • Mezunlarla İletişim Ofisi
  • Öğrenci Danışmanlığı Ofisi