entrarrufr

atakoy escort escort kayseri escort gaziantep escort antalya

entrarrufr
Hukuk Fakültesi

Uluslararası Hukuk

Bölüm Hakkında

Kıbrıs Batı Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü’nün vizyonu, hukuk alanında uluslararası ve ulusal düzeyde eğitim, bilim, araştırma, geliştirme, teknoloji, sanat, kültür ve sporda öncü bir üniversite olmaktır. Aynı zamanda yabancı dil konuşabilen, kişisel becerilere ve yaratıcı özelliklere sahip, insanlarla etkili ve sürdürülebilir ilişkiler kurabilen, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden, takım çalışmasına yatkın ve lider karakterli, uluslararası ve ulusal düzeyde görev alabilecek niteliklerle donatılmış, profesyonel hukuk mezunu yetiştirmektir.

Mezun Olma Koşulları

 Kıbrıs Batı Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrenciler, zorunlu ve seçmeli dersleri almaları, stajlarını yapmaları, aldıkları dersler ile stajlarını başarıyla tamamlamaları ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalamayı elde etmiş olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun aşamasına gelebilmeleri için gerek okul disiplini yönetmeliğine gerek ise başarı kriterlerine uymaları gerekmektedir.

Öğrenciler fakülte staj komisyonu tarafından uygun bulunan özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilirler. KKTC ve TC uyruklu öğrencilerin dışındaki öğrenciler tercihen kendi ülkelerinde bulunanan kurumlarda staj yapmalıdır. Kendi ülkelerinde staj yeri bulmakta zorlanan öğrenciler staj başvuru tarihlerini geçirmeden fakülte dekanlığına başvurarak stajlarını KKTC’de bulunan kuruluşlarda yapabilirler.

Kariyer Olanakları

Kıbrıs Batı Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Lisans Programı mezunları, “Avukat/Hakim/Savcı” unvanı almaya hak kazanırlar.

Kıbrıs Batı Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Lisans Programı’ndan mezun olan öğrencileri, tüm dünya hukuku açısından ileri seviyede bilgiyle donanmış olarak mezun olduklarında iş ve akademik hayatın saygın üyeleri arasına katılmalarını sağlayacaktır. Program mezunları özellikle bakanlıklar, üniversiteler, medya, çokuluslu şirketler olmak üzere kamu ve özel sektörün pek çok alanında kariyer fırsatları yakalayacaktır. Uluslararası hukuk mezunları, hukuk müşaviri olarak görev almaktadırlar.